Teremtsünk értéket – Foltvarró kör

Teremtsünk értéket – Foltvarró kör A foltvarró kör célja és értelme a közös értékteremtésen keresztül a munkaszocializáció megvalósítása egyéni és közösségi szinten. A kör tagjai a foglalkozásvezető segítségével foltvarró technikákat sajátítanak el. A foglalkozásokon pl. telefontartót, táskát, takarót, tányéralátétet, textil faliképet stb. lehet készíteni. A program célja az alkotás és az együtt töltött idő örömének…

Munkaszocializáció közösségi kert létrehozásán keresztül

Munkaszocializáció közösségi kert létrehozásán keresztül Fontos, hogy a helyi közösség kialakításának, támogatásának érdekében új lehetőségeket nyissunk. A közösségi veteményes kert létrehozása programban a résztvevők közösen teremtik meg a kert feltételeit, a munkát közösen tervezik és szervezik, így vezetői, szervezői és munkavállalói, továbbá együttműködési képességeikben egyaránt fejlődhetnek. A program jó lehetőséget nyújt a munka világába való…

Kooperatív önismereti foglalkozás

Kooperatív önismereti foglalkozás A csoportos önismereti tanácsadás az ön- és társismeret fejlesztésére irányul a jobb kapcsolatok érdekében. Célja az elakadások felismerése, az önfejlesztés, az emberi kapcsolatok javítása annak érdekében, hogy mind az egyéni életminőség, alapvető életviteli és problémamegoldó készség fejlődjön, mind a közösségi összetartozás és együttműködés javuljon. A program a reframing technika elsajátítása révén erősíti…

Álláskeresési kompetenciákat fejlesztő tanácsadás

Álláskeresési kompetenciák fejlesztése tanácsadás A tanácsadáson az álláskereső a tanácsadóval közösen sablon alapján kitölt/megír/számítógépen megszerkeszt, majd kinyomtat önéletrajzot és motivációs levelet. A tanácsadó ismerteti az állásinterjúhoz szükséges alapinformációkat. A tanácsadáson érdemes az állásinterjúra való mentális és fizikális felkészülés lépéseit megbeszélni, illetve magát az állásinterjút is modellezni, elgyakorolni, a lehetséges hibák megelőzésének módjairól szót ejteni. A…

A munka érték – munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése

A munka érték – munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő tanácsadás A tanácsadás célja a tanácsadást végző személy és a célcsoport közötti bizalmi kapcsolat kialakítása, a résztvevő tudatosságának, önbizalmának építése, tisztább helyzetkép kialakítása, a munkavállalási hajlandóság és az egyéni motiváció növelése. A tanácsadás lépései: ismerkedés, a helyzet rövid, tényszerű felvázolása, a rövidtávú célok konkrét megfogalmazása, az ennek elérése érdekében…