Helyi összefogás a helyiekért workshop

„Helyi összefogás a helyiekért” workshop A közösségi szerepvállalás kiemelten fontos egy-egy kisebb település, vidéki térség fejlődése szempontjából. Annak érdekében, hogy a települések fejlesszék vonzerejüket, ezáltal növeljék megtartó képességüket így biztosítva a lakosság helyben maradását bizonyos szolgáltatások és programok felülvizsgálatára, fejlesztésére vagy bevezetésére van szükség. A workshopot mind a 7 település megszervezi 3-3 alkalommal. A workshop…

Idősek klubja

Idősek klubja A településeken meglévő közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságának növelése keretében az idősek korosztálya számára, az igényeiknek megfelelően, szervezett módon létrehozunk olyan klubot, amelyben egymás kölcsönös segítése és az időskori elszigetelődés megelőzése az elsődleges cél.

Fiatalok klubja

Fiatalok klubja A településeken meglévő közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságának növelése keretében a fiatalok számára is biztosítjuk a közösségi kezdeményezés lehetőségét. A fiatalok igényeinek megfelelően hozzuk létre a klubot, amelynek elsődleges célja a fiatalkori kallódás, bűnözés, (devianciák kialakulásának) megelőzése a közösség megtartó erejével és a társadalmi összetartáshoz, szolidaritáshoz való hozzájárulás. Ezen túl a klub…

Kultúr klub

Kultúr klub A településeken meglévő közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságának növelése érdekében kultúr klubot indítunk. A rétegigényeknek megfelelően a zene, az irodalom, a tánc és egyéb művészetek, a kézművesség és a tájismeret területén két-két alkalommal megvalósuló klubfoglalkozásokon a résztvevők megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel, valamint fejlődik közösségi szerepvállalásuk. Ezzel egyidőben a könyvtárak, művelődési…

Életmód klubok

Életmód klubok A fizikai és lelki egészség megőrzése érdekében klubot alakítunk. A klub prevenciós célja az egészség megőrzése, az aktív életmód népszerűsítése, a szenvedélybetegségek és függőségek kockázatának csökkentése, a passzív szabadidős tevékenységek helyett aktív alternatívák kínálása, az egészséges életvitelhez szükséges készségek és stresszoldó, relaxációs technikák elsajátítása.

Családi egészségnapok

Családi egészségnapok A helyi közösség egészségtudatosságának fejlesztése érdekében egészségnapot szervezünk. Minden korosztály számára változatos programot kínálunk: játszóház, sport- és táncbemutatók, kipróbálási lehetőségek, előadások, példaképek felvonultatásával. A felnőtt lakosság számára egészségügyi szűrést és ahhoz kapcsolódó tájékoztatást, konzultációt biztosítunk. Előadásokkal és táncbemutatókkal hozzájárulunk mind a mozgásos szabadidős tevékenységek népszerűsítéséhez, mind a lakosság egészségkultúrájának fejlesztéséhez.