A mentorfelkészítést követően a projekt lehetővé tette, hogy 10 alkalommal Szicsek Margit pszichológus segítse a mentorok munkáját. Júniusban 3 alkalommal találkozhattak a szakértővel.

A szupervízió a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális, pedagógiai, profit és nonprofit területen. Célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztése. A szupervízió nem felügyeletet, nem ellenőrzést jelent, hanem egy tanulási folyamat a személyes tapasztalat szakmai és/vagy személyes kontextusában. A szupervízió eszköztára az alkalmazott pszichológia és a pszichoterápia módszerei közül integrálódnak, tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat és -kereteket.

Szupervízió mentoroknak elnevezésű projektelemmel a projekt során alkalmazásba került 17 szakembernek nyújtott segítséget a mindennapi munkájuk hatékonyabb és sikeresebb elvégzéséhez.

Az első találkozás bemutatkozással indult, ahol mindenki elmondhatta magáról, hogy honnan érkezett. A bemutatkozás után egy 8 kérdéses teszt kitöltését végezték el, amely a Pszichoimmun kompetencia kérdőív. Erre azért volt szükség, mert mielőtt egy segítő egy másik ember felé fordul, tisztában kell lennie személyiségének alapösszetevőivel. A teszt 16 részből tevődik össze, 80 kérdésből áll.

Az előadás második részében esetmegbeszélést tartottunk.

A következő két alkalommal is kérdőív kitöltésével kezdtük meg a foglalkozást, mely témája a személyiség típusok voltak. Miután minden ember a teszt alapján megállapította a személyiség típusát, egy játékos feladattal szemléltettük, hogy mit jelent a szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus személyiség típus. Tisztáztuk azt is, miért fontos, hogy a mentorok tisztában legyenek azzal, hogy a mentoráltakra mik a legfőbb jellemzők. Hiszen minden emberhez más módon, személyre szabottan kell közeledni. Amennyiben a mentorok nem jól illeszkednek a klienshez, akkor a kommunikációjuk félrecsúszhat, ez a mentort frusztrálhatja, és a kliens pedig nem tudja hasznosítani a hallottakat. A mentorok értékelhették asszertivitásukat is egy teszt alapján. Három szerepjáték jelenetet láthattak, melyek bemutatták a leggyakoribb viselkedési stílusokat: agresszív, szubmisszív, asszertív. Mindhárom viselkedési stílust alaposan kielemeztük, valamint megbeszéltük, hogy milyen a kívánatos asszertív viselkedési stílus. Mindenki húzott egy idézet kártyát, melyet értelmezniük kellett saját meglátásuk alapján.

Majd a foglalkozásokat esetmegbeszéléssel folytattuk.